Pályakezdő gyakornokok foglalkoztatása

Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató a Gavallér 2003 Vendéglátó Bt. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című felhívására benyújtott pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.
A támogatásra vonatkozó információk:

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2017-02214
A projekt címe: Pályakezdő gyakornokok foglalkoztatása a Gavallér 2003 Bt-nél
A kedvezményezett neve: Gavallér 2003 Vendéglátó Bt.
A szerződött támogatás összege: 7.631.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata. A támogatás hozzájárul a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez a gyakornokok betanításával járó többletköltségek kompenzálásával.
A Gavallér 2003 Vendéglátó Bt. a program keretében 2 fő felszolgáló gyakornok gyakorlati oktatását, munkatapasztalat szerzésének elősegítését vállalta, melynek során a vállalkozás által kijelölt gyakornoki kapcsolattartó segíti a gyakornokok beilleszkedését, szakmai fejlődését, végzi munkájuk értékelését, előrehaladási dokumentálását. A gyakornokok foglalkoztatásához a Gavallér 2003 Bt. 100% bérköltség- és járuléktámogatásban, a gyakorlati kapcsolattartó foglalkoztatásához bérköltség támogatásban részesül 9 hónap időtartamra. A munkáltató a 9 hónapos támogatási időszakot követően 4,5 hónapig köteles továbbfoglalkoztatni a 2 fiatal szakembert.
A gyakorlat során a két fiatal szakember megismeri a kávék, italok, turmixok, koktélok, teák elkészítését, az étlapon szereplő ételek összetételét, az étel intoleranciát okozó összetevőket, a munkavédelmi, munkaegészségügyi, tűzvédelmi előírásokat. Megtanulják és gyakorolják a szakmában használt italadagoló, kávégép, jéggép, szódagép, pohár mosogatógép, illetve a pincérhívó kezelését, a felszolgálás különböző módozatait. Elsajátítják a számlakészítést és a pénzkezelést, a pénztárgép- és a bankterminál kezelését. A megítélt támogatásból beszerzésre kerülő eszközök, berendezések – pincérhívó rendszer, italadagoló berendezés és a sörátfolyás mérő, kávégép – mind illeszkednek a gyakornoki program keretében elérni kívánt célokhoz, a gyakornok oktatásához, minden napi munkájához. A felszolgáló kulturált, esztétikus megjelenése fontos szakmai követelmény, így a gyakornokok számára jó minőségű munkaruhák, cipők kerülnek beszerzésre szintén a projekt támogatásával.